800 LAT SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ

1223-1226

Szopka jest zobrazowaniem sceny narodzenia Jezusa w grocie betlejemskiej. Prekursorem takiego przedstawienia misterium Wcielenia był św. Franciszek z Asyżu. W wigilię roku 1223, jak głosi podanie w drodze powrotnej do Asyżu z Rzymu, gdzie przedstawił konstytucje swojego zakonu papieżowi, postanowił zatrzymać się w górskiej miejscowości Greccio. W jednej z tamtejszych grot – pustelni odprawił mszę świętą, w której wzięli udział okoliczni wieśniacy, żywe zwierzęta oraz drewniana figurka Dzieciątka. W ten sposób św. Franciszek chciał przybliżyć prostym ludziom cud przyjścia na świat Boga-Człowieka. Szopka odegrała ważną rolę ewangelizacyjną. Z biegiem lat rozpowszechniła się w całym świecie chrześcijańskim, głównie za przyczyną zakonów franciszkańskich. Wystawiana była początkowo w kościołach, potem również na dworach i w bogatych domach, wreszcie trafiła pod strzechy, skąd wywodzi się szopka ludowa i zwyczaj kolędowania z szopką. Obchody 800-lecia rozciągają się na lata 2023-2026 dla uczczenia bardzo istotnego czterolecia w życiu św. Franciszka. W roku 1224 święty otrzymał stygmaty. W 1225 napisał „Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń”, pierwszą zapisaną modlitwę w języku włoskim. W roku 1226 Bóg powołał go do siebie.