W tej zakładce chcemy przybliżyć tradycję i dzieła naszych niedościgłych mistrzów.

Za pierwszą szopkę uznaje się instalację ustawioną z inicjatywy św. Franciszka w Greccio w 1223 r.
Do górskiej groty przyprowadzono osła i wołu i wstawiono żłób z sianem. Nie było nawet figury Dzieciątka ani innych żywych postaci znanych dzisiaj z jasełek.
Z biegiem lat za sprawą Zakonu Franciszkańskiego idea Żłóbka rozpowszechniła się na całą Europę a potem na Nowy Świat.

Na przestrzeni dziejów zmieniały się materiały, figurki i forma szopki by osiągnąć najbardziej artystyczną i wyrafinowaną formę w postaci Szopki Neapolitańskiej. Działo się to w XVI-XVII wieku, okresie baroku i rokoka na dworze królów Neapolu, potem w pałacach arystokracji i zamożnych domach mieszczańskich. Wypracowano znany do dzisiaj model szopki osadzonej w ruinach greckich lub rzymskich świątyń, gdzie elementem stałym jest sfera sacrum – Święta Rodzina i aniołowie, której towarzyszą setki postaci (podobno opracowano wzory 1500 figurek) tworzących bardzo rozbudowaną sferę profanum.
W 1759 roku król Neapolu Karol VII objął tron hiszpański, co przyczyniło się do przeniesienia kunsztu budowy szopek na Półwysep Iberyjski.

Tradycje budowy szopek są do dzisiaj bardzo żywe zarówno we Włoszech jak i Hiszpanii. Działają tam liczne stowarzyszenia i krajowe federacje szopkarzy/belenistów i przyjaciół szopki. Organizowane są doroczne wystawy, które odnotowują dziesiątki tysięcy zwiedzających. Ruch szopkarski ma licznych sponsorów, a rozbudowane szopki prezentowane są w okresie Bożego Narodzenia w miejscach publicznych.

W Neapolu twórcy pozostali wierni tradycyjnym materiałom jak kora korkowa, drewno i gips do budowy scenografii i ceramika do modelowania figurek. Scenografia pozostaje klasyczna, a akcent położony jest na mnogość figur i sytuacji z życia codziennego.
W Pampelunie, skąd wywodzą się nasi bezpośredni mistrzowie i instruktorzy, preferowane są materiały współczesne – styropian, masy akrylowe i żywiczne. Do scenografii weszły elementy architektury mauretańskiej, częściej występują konkretne budowle z regionu. Figurki robione są na zamówienie przez specjalistyczne pracownie.

www.presepio.it

www.amicidelpresepionapoli.com

www.anunciata.es

www.belenistaspamplona.es