Warsztaty Budowania Szopek Bożonarodzeniowych Pierwszego Stopnia

Podczas warsztatów I stopnia uczestnicy zapoznają sie z tradycją szopek hiszpańskich a także z materiałami, narzędziami i techniką wykonania szopek.
Pod okiem instruktora wykonują swoją pierwszą szopkę – prostą stajenkę, według standardowego wzoru.
Mimo, że wykonawcy korzystają z tej samej dokumentacji, szopki różnią się między sobą. Każdy wnosi jakiś unikalny element wystroju wykazując sporą kreatywność.

Zdjęcia z Warsztatów Szopkarskich I stopnia, które odbyły się w dniach 31 sierpnia – 2 września 2019 r. 

Warsztaty Budowania Szopek Bożonarodzeniowych Drugiego Stopnia

Warsztaty II stopnia to już samodzielna twórczość.
Uczestnicy wykonują szopkę wg. własnego pomysłu. Przygotowują projekt na podstawie fotografii, rycin czy innych dostępnych dokumentów. W swoich szopkach starają się pokazać te miejsca, które szczególnie ich fascynują w naszym mieście.
Wzbogacają swój warsztat o nowe materiały, często samodzielnie wykonują figurki, czasem dodają elementy oświetlenia.
Warsztaty te nie są realizowane w ściśle określonych ramach czasowych.  
Uczestnicy przychodzą do Szopkarni w miarę wolnego czasu i natchnienia. W trakcie pracy pomagają sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów technicznych.
Niektóre szopki realizowane są przez zespoły kilku belenistów. Mamy też szopkę wykonaną przez osoby niepełnosprawne przy współudziale członków naszego Bractwa.

Zdjęcia z Warsztatów Szopkarskich II stopnia, które odbyły się w dniach 31 sierpnia - 2 września 2019 r.