W tej zakładce chcemy pokazać działalność innych szopkarzy z Kraju, a szczególnie z regionu kujawsko-pomorskiego. Jest to zaczątek platformy szopkowej i pierwsze kroki do integracji naszego środowiska. Cieszymy się, że dzięki szopkom spotkaliśmy ludzi o podobnych zainteresowaniach, osoby pełne pasji i kreatywności. Zachęcamy do obejrzenia ich dzieł.

1. Kraków
www.muzeumkrakowa.pl/szopki-krakowskie-2
https://www.youtube.com/watch?v=cZaukClABXI
www.kolorykrakowa.pl

2. Grudziądz – Łukasz Ciemiński
wystawy – rok 2023 – Portal – Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu (grudziadz.pl)

3. Inowrocław-Szymborze – Jan Szafrański
Aktualności | Muzeum Inowrocław (muzeum-inowroclaw.pl)

4. Sicienko – Przemysław Kozłowski
Przemysław Kozłowski – Portal – GCKiB w Sicienku (gck-sicienko.pl)