Przyjmuje się, że to św. Franciszek był pomysłodawcą i prekursorem  szopki bożonarodzeniowej.
Tradycja sięga do 1223 roku!

Boże Narodzenie w Greccio
Właśnie nabożeństwo Franciszka do Narodzenia Pana tłumaczy to, co wydarzyło się w noc Bożego Narodzenia w 1223 roku, gdy znajdował się w pobliżu pustelni Greccio w dolinie Rieti. Chciał poznać w miarę możliwości dokładnie, warunki, w jakich urodził się Syn Boży w betlejemskiej grocie. Ustawił więc w grocie żłób, włożył do niego siano i przyprowadził wołu i osła. Okoliczni mieszkańcy uprzedzeni wcześniej, przybyli z pochodniami i światłem, a ich śpiewy mieszały się z głosami braci. Tej nocy przy żłobie odprawiono Mszę świętą, zaś sam św. Franciszek śpiewał Ewangelię oraz wygłosił kazanie pełen wzruszenia i radości wobec tajemnicy Boga, który dla nas stał się dzieckiem i przyjął ubóstwo. Tej nocy, z wiary i duchowości Franciszka z Asyżu, zrodziła się tradycja organizowania szopki.

Linki:
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/swfranciszek.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_z_Asyżu