Najbardziej znane szopki bożonarodzeniowe w Polsce to SZOPKI KRAKOWSKIE. Tradycja budowy szopek znajduje się na Liście Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Pieczę nad tą tradycją sprawuje Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w szczególności Oddział CELESTAT.
Nasze Bractwo Toruńskich Belenistów już nawiązało kontakt ze 'starszymi braćmi szopkarzami’ w Krakowie. Ponadto mamy nadzieje na owocną współpracę w przyszłości.